Over ons

De Nederlandse Bioscoopfederatie is opgericht om nuttige informatie te verstrekken in de context van de toenemende internationalisering, de complexiteit van de financiering van het landschap en de toenemende vraag naar meerdere financieringsbronnen.

Ons doel is tweeledig:

Voor de producenten om de beschikbare publieke financiering te maximaliseren, met behoud van de creatieve integriteit van hun project en daardoor beter gepositioneerde marktpartijen en investeerders.

Voor de filmfondsen om hun financieringsaanbod beter te adverteren en de toegevoegde waarde van hun locatie en dienstverleners in kaart te brengen.

Cinema Federation heeft partnerschappen opgezet met de belangrijkste coproductiemarkten (o.a. Cannes, Berlijn, Venetië, Toronto…..) en filmfestivals. De Cinema Federation heeft hen daarbij interactieve inhoud voor hun projectboek en specifieke gidsen ter beschikking gesteld, zodat producenten hun financieringsmogelijkheden beter kunnen evalueren.

Onze database is de eerste stap van de Cinema Federation venture. We werken nu aan een module die producenten in staat stelt om de beste financieringsformules voor een specifiek project te evalueren, de hoogte van de productiekorting te bepalen, de compatibiliteit tussen verschillende financieringsbronnen te bekijken en hun marktpositie te bepalen.